Privacy Policy

Privacyverklaring

Lantsoght-fotografie vindt uw privacy belangrijk en hecht dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We stellen dan ook alles in het werk om deze gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen en te beschermen. Hoe we deze beschermen en welke gegevens we precies verzamelen met welk doel kan u in deze privacyverklaring terug vinden. In alle gevallen houdt Lantsoght-fotografie zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lantsoght-fotografie is eigendom van Crea-it, daarom zijn onderstaande contactgegevens deze van crea-it. 

Contactgegevens:

Geerdegemstraat 58
2800 Mechelen
Tel: +32479708952
info@crea-it.be

Lantsoght-fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt Deze mogelijke doelen vindt u terug in deze privacyverklaring (onder punt 2);
 • verwerking van persoonsgegevens zo minimaal mogelijk houden en dus enkel doelbewust uw gegevens zullen verwerken;
 • wij zullen altijd vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Lantsoght-fotografie zal alle nodige maatregelen nemen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • Lantsoght-fotografie geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij trachten steeds op de hoogte te zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ook willen je hierop wijzen.

Lantsoght-fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@crea-it.be, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Lantsoght-fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief, mailings ivm onze producten/diensten en/of reclamefolder (u kan op elk moment tevens aangeven deze mails of andere zaken niet meer te ontvangen)
–  te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Lantsoght-fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Lantsoght-fotografie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

3. Geautomatiseerde besluitvorming:

Lantsoght-fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lantsoght-fotografie) tussen zit.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Lantsoght-fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of wat op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden wij uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bij na het laatste gebruik.

5. Delen van persoonsgegevens met derden:

Lantsoght-fotografie deelt uw persoonsgegevens niet met derden. 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Lantsoght-fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lantsoght-fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe u dit doet kan u vinden door op onderstaande links de klikken:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Meer informatie over deze cookie en welke cookies google precies plaatst kan u hier vinden.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lantsoght-fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@crea-it.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Lantsoght-fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@crea-it.be of op +32 479/70.89.52

Welke stappen wij zoal ondernemen om uw gegevens te beschermen:

 • in de eerste plaats geheimhouding, wij zullen uw gegevens nooit op een andere manier delen dan in deze privacyverklaring beschreven
 • onze website is voorzien van ssl-certificaat (u kan dit bovenaan in uw adresbalk zien “beveiligd en https ipv http”) door dit certificaat bevindt deze website zich achter een beveiligde verbinding die het voor kwaadwillende moeilijker maakt om gegevens te stelen
 • al onze systemen zijn voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord zodat deze enkel toegankelijk zijn voor bevoegden
 • emails tussen klant en Lantsoght-fotografie is enkel toegankelijk door Lantsoght-fotografie zelf, onze email is voorzien van een sterk wachtwoord en twee-staps-verrificatie
 • onze website alsook de websites die wij voor onze klanten maken zijn voorzien van de nodige beveiliging.

9. Klachten:

Lantsoght-fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen als u vragen of klachten hebt. Dit kan op via email of telefonische op 0479/70.89.52

10.Wijzigingen privacyverklaring:

Lantsoght-fotografie voorziet zichzelf het recht zijn privacyverklaring te wijzigen indien zij dit nodig acht omwille van eventuele aanpassingen in de wet of om andere redenen. Deze aanpassingen zullen u steeds aangekondigd worden op onze website, nieuwsbrief of via email (indien we over uw emailadres beschikken). Laatste aanpassing van deze privacyverklaring gebeurde op 30 mei 2018.

Schuiven naar boven